Nonduaal Biodynamisch Instituut
Opleiding

Scroll verder naar beneden voor uitgebreide informatie

Het best bekijkt u onze website op uw computer voor optimale weergave.

Meer informatie over de intentie en inhoud van de Opleiding

De Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch Beoefenaar bestaat uit 10 (losse) 4-daagse Seminars.

Opleiding 2024-2025

De volgende cyclus Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch beoefenaar begint in 2024 en bestaat uit 10 Seminars en 9 terugkomdagen gedurende 2 jaar. 

♥ De eerste drie 4-daagse Seminars Bio-Dynamisch, Midden-Lijn en E-Moties zijn open, los/afzonderlijk te volgen voor geïnteresseerden
   ook zonder ervaring. Ook "losse" dagen zoals alleen het weekeind zijn mogelijk om mee te volgen.
♥ Om het vierde Seminar Bio-Logisch te volgen is het belangrijk dat er minimaal al 1 van de eerste 3 Seminars is gevolgd.
♥ Om het vijfde Seminar Zelf-Helend te volgen is het belangrijk dat er minimaal al 2 van de eerste 4 Seminars is gevolgd.

♥ Voor diegenen die de hele Opleiding willen doorlopen, is het aan te raden om de Seminars 1 t/m 10 zo veel mogelijk in de onderstaande
   volgorde en gelaagde opbouw te doorlopen. Een incidenteel gemiste dag of gemist Seminar kan op een volgende datum / cyclus worden
   ingehaald.

♥ Tijdens de 1e-jaars Seminars is instroom / uitstroom mogelijk. De Seminars worden meerdere keren gehouden.
♥ Het 2e-jaar is een besloten groep waarbij alle 5 Seminars gezamenlijk gevolgd worden. De Seminars worden eenmalig gehouden.
♥ Om het tweede jaar (Seminars 6 t/m10) te volgen is het de bedoeling dat het eerste jaar ook is afgerond, of nog zo spoedig mogelijk wordt
   afgerond en eventueel gemiste Seminars worden ingehaald (in sommige gevallen kan dan eventueel het hele Seminar als assistent
   worden deelgenomen). Het is ook mogelijk als student een reeds eerder gevolgd Seminar opnieuw te volgen (tegen halve prijs).

Certificaat – Diploma:

♥ Nadat alle 5 Seminars en Terugkomdagen succesvol zijn deelgenomen en afgerond, inclusief toetsing momenten en examen, ontvangen
    de deelnemers:

• na het 1e jaar (de eerste 5 Seminars) het certificaat Nonduaal Biodynamisch Facilitator
• na het 2e jaar (alle 10 Seminars) het diploma Nonduaal Biodynamisch Beoefenaar.


Opleiding Seminars (Voor de data van de Terugkomdagen zie hieronder )
Open hier data 1e-jaar pdf. 

1e jaar:          
Seminar          - Bio-Dynamisch       (Bio-Dynamics)
Seminar          - Midden-lijn              (Mid-Line)    
Seminar          - E-Moties                 (E-Motions)
Seminar          - Bio-Logisch            (Bio-Logic)
Seminar          - Zelf-Helend            (Self-Healing)

2e jaar:
Seminar          - Twee-Eénheid        (Two-Unity)
Seminar          - Lichaams-Werk      (Body-Work)
Seminar          - Diep-Inzicht            (Deep-Looking)  
Seminar          - In-Spanning            (Suffer-In)
Seminar          - Ex-Amen                (Ex-Am)

Aanmelden:
Omdat het aantal deelnemers beperkt is, is aanmelden noodzakelijk en in principe geldt uw aanmelding voor de gehele Opleiding of u geeft aan welk Seminar(s).
Zie hieronder voor de data, tarieven en het programma.

Verder zijn er voor de deelnemers aan de Seminars ook andere verbonden activiteiten
♥ Meditaties/Yoga aan het begin van de lesdag
♥ Terugkomdagen / Verdiepingsmomenten / Assisteren / Uitwisselen
♥ Reeds gevolgde Seminars / dagen opnieuw als student volgen aan halve prijs

♥ Zoom webinar met theorie en uitleg / Persoonlijke begeleiding (email/Signal-app)
♥ Persoonlijke sessies voor deelnemers met gereduceerd tarief (Nonduaal Biodynamisch)
♥ Extra individuele (gratis) proefsessies en verdiepingsmomenten 1-op-1 met de docent als nodig

♥ Huiswerk / Lezen / Website / Resources / Film / Video / Audio / Oefensessies / Verslagen / Examens
*Activiteiten gaan door vermits minimum 4 deelnemers

Geplande Seminars Opleiding cursusjaar 2024:
(klik hier voor de Kalender data op Website).

Seminar E-Moties                          
Introductiedag (Terugkomdag)      
Introductie webinar (online zoom)  
                                                      .

13-16 juni’24  
29 juni’24          
3 juli’24   

donderdag t/m zondag
zaterdag   
woensdag   

(8:30-17:00u*)
(9:00-17:00)
(19:30-21:00)
*op zaterdagavonden tot 22u.

Dagprogramma tijdens de Seminars:

08u30*  meditatie / yoga (*open deelname)
10u00    ochtend sessie
13u00    lunch (potluck)
14u00    middag sessie
17u00*  afronden (*op zaterdagavond t/m 22u)


Geplande Activiteiten - in Shamballa, Deinze en/of NBI (Nonduaal Biodynamisch Instituut) Gent:(en online)
Curriculair (= voor de Opleiding Seminars)::
- Terugkomdagen: 1 terugkomdag na elk Seminar (optioneel gaan ze door in Deinze en/of Gent),
- Webinars (Online zoom)
Extra-Curriculair:
- Individuele sessies
- Meditaties (de medtatie/yoga op de opleidingsdagen dienen wel meegevolgd te worden)
- Andere webinars (Online zoom)
Leslocatie Deinze: Shamballa, Centrum voor Bewustwording. Ten Bosse 78, 9800 Deinze (België).
Leslocatie Gent
: NBI (Nonduaal Biodynamisch Instituut) - Schaverdijnstraat 69, 9000 Gent (België).

Details en Prijzen:

De Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch beoefenaar bestaat uit 10 seminars. 
Deze informatie/tarieven betreft de lopende Opleiding cursusjaren (wijzigingen voorbehouden).

Tijd:        Tussen 8u30 (10u00) en 17u00, de opleiding is een volledige dag. (vanaf 8u30-10u00) is er meditatie/yoga), op zaterdag tot 22u00.

Bijdrage: Gehele seminar (4 dagen) EUR 450/seminar. Losse (les)dag EUR 150/dag.
               (Uitzonderlijk kunnen er individuele afwijkende betalingsafspraken worden gemaakt.)
               Deelnemers aantal is beperkt. (Inbegrepen is koffie/thee/water/soep, zelf (potluck) lunch meebrengen.)
Locatie:  Shamballa, Deinze (en/of NBI, Gent)

Docent:  Nonduaal Biodynamisch Instituut, grondlegger, Gerald Westhoff en/of lesgevers/assistenten.
*Nota:    *Er is een voorbehoud van minimum aantal deelnemers (naast de lesgever) voor alle geplande Seminars, lesdagen,
               activiteiten, terugkomdagen, meditaties/yoga, webinars enz. Bij een klein aantal deelnemers gaan sommige activiteiten door in
               leslocatie Gent (ipv Deinze) en bij minder dan 4 deelnemers gaan die activiteiten (mogelijk) niet door.
Bij twijfel contacteer de lesgever (Gerald Westhoff) en vraag na tel. +32468222622

Testimonium:

Dit is wat iemand schreef over de sessie die ze eerder ontving:
"Een mooi werkende manier om die emoties aan te gaan, is je op een veilige en geborgen plek te voelen.
Ik was deze week bij Gerald Westhoff voor een sessie nondual biodynamics... een gesprek combi met craniosacraal therapie... prachtig en veilig. Zacht en diep. Aardige man."

De volgende vaardigheden zullen worden aangeleerd en beoefend gedurende de Seminars:


Palpatorische vaardigheden:
Om bewust te worden van subtiele bewegingen en kwaliteiten in het lichaam, is het nodig een hoge mate van gevoeligheid te ontwikkelen.

Om dit mogelijk te maken, legt de Opleiding de nadruk op lichaams-bewustzijns oefeningen en wordt anatomie behandeld vanuit
zelf-ervaring.
Dit opent manieren om meer lichaamsbewust te worden en creëert een vermogen om weefsels en structuren te onderscheiden in je eigen lichaam en uiteindelijk in dat van je cliënt. Anatomie dient slechts vooral als een manier om het lichaams-bewustzijn te verhogen en vaardigheden te ondersteunen door kennis naast inzichten.

Perceptuele vaardigheden:
Je leert het lichaam waar te nemen op verschillende organisatieniveaus, het fysieke, het vloeibare en het energetische niveau.
Daarnaast leer je te volgen hoe het lichaam zich ontvouwt tussen de ene staat (homeostase) en de andere.
Dit leidt ertoe dat je vrij, vloeiend en beweeglijk wordt in je vermogen om dingen waar te nemen en je leert het lichaam en de wereld met andere ogen te gaan zien.

Behandelingsvaardigheden:
Je leert de kunst hoe om te gaan met verschillende cliënten en hun behoeften, hoe te werken met de verscheidenheid aan situaties die zich voordoen in de behandelruimte, in gesprek en op de behandelingstafel. Hoe je op een vaardige en veilige manier om kunt gaan met traumatische uitingen.

Klinisch inzicht:
Je leert tevens hoe je als behandelaar een goed beoordelingsvermogen gebruikt.

In staat zijn om op een evenwichtige en verstandige manier om te gaan met verschillende gezondheidstoestanden. 
Een goed vermogen hebben om veranderingen naar een betere gezondheid te beoordelen en basispatronen te identificeren.

Praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling:
Je leert hoe je als professioneel beoefenaar succesvol mensen kunt begeleiden. In de praktijk werken als een ethisch beoefenaar en een verbintenis aangaan om je persoonlijke vaardigheden voortdurend te ontwikkelen.

- - -
Terugkomdagen: 

De Terugkomdagen (behorende bij de Opleiding/Praktijk) Nondual Biodynamics
zijn te volgen voor
studenten (en mogelijk geïnteresseerden) die deelnemen aan het Seminar/Opleiding (of nogmaals willen 'opfrissen'):


Deelnemersaantal is beperkt. (Inbegrepen is koffie/thee/water, zelf (potluck) lunch meebrengen.)
Bestaande studenten aan de opleiding betalen eveneens een gereduceerd tarief voor individuele sessies.


Data Terugkomdagen zaterdag/zondag 2024 (wijzigingen voorbehouden)
Dagindeling:    9:00u-17:00u    Nonduaal Biodynamisch (Opleiding / Praktijk)
(voor verdieping/ervaring en integratie van het voorafgaand Seminar, geïnteresseerden/cliënten alleen welkom na afspraak)  

Terugkomdagen:
:

Seminar E-Moties za.29 juni'24

(klik hier voor de Kalender data op Website).
Open hier data 1e-jaar pdf.


Locatie
: In Shamballa in Deinze en/of in het Nonduaal Biodyanmisch Instituut in Gent (afhankelijk van het aantal deelnemers).
Tijd:        Tussen 9:00 en 17:00 (Introductie-/Oefen-/Terugkomdagen)
Bijdrage: EUR 40 voor studenten (EUR 50 voor niet-studenten) en zelf potluck. Inbegrepen is koffie/thee/water/snacks(/optie soep).
Docent:  Nonduaal Biodynamisch Instituut, grondlegger, Gerald Westhoff en/of lesgevers/assistenten
Aanmelden vooraf gewenst want er is slechts beperkt plek.

- - -

Ervarings Momenten 

zijn voor studenten ook nuttige gelegenheden, oefensessies en verdiepeings momenten, om uit te wisselen en persoonlijk extra uitleg en begeleiding te ontvangen (handposities en technieken). Voor diegenen die zich verder willen verdiepen om zelf sessies te geven, organiseren we Nonduaal Biodynamisch Introductiedagen en Ervarings Momenten, daarbij kunnen studenten aan de opleiding ook assisteren: 

- - -

Webinars tijdens de opleiding worden er tussentijds voor de studenten open webinars online gegeven ter verdieping en met theorie voor de gegeven Seminars De webinars met theorie worden opgenomen en aan de deelnemers / studenten beschikbaar gesteld.
Voor meer informatie en data zie ook het tabblad Webinars op de website.
- - -

Meer info... (hulpbronnen) worden ter ondersteuning, verdieping en (zelf)studie tijdens de opleiding beschikbaar gesteld, dit is pro-actief en zelf-standig uit te voeren. Tussentijds is er tijdens de opleiding een toetsing moment en aan het einde van de opleiding een diepgaande evaluatie (Ex-Amen). Voor meer informatie zie ook het tabblad Meer Info...met subbladen op de website.
Het is van belang dat deelnemers en studenten zich bewust zijn van de disclaimer die ze bij aanmelding ontvangen.

- - -

Aanmeldingsformulier & Disclaimer
Deelnemers aan de Opleiding en (losse/open) Seminars Nonduaal Biodynamisch kunnen zich aanmelden via email met dit document en dienen zich bewust te zijn van de bijgevoegde disclaimer. Open in Word doc.

Nonduaal Biodynamisch – Introductiedag met Gerald Westhoff


Introductiedagen zijn een mooie gelegenheid  om

- zelf Nonduaal Biodynamisch te ervaren,
- met meditatie/yoga in de ochtend,
- een proefsessie (geven/ontvangen op de behandeltafel),
- uitleg over Nonduaal Biodynamisch en de Seminars.

Na de Introductie dagen volgen er ook nieuwe Introductie Webinars (zie de Kalender / Opleiding).
De eerder gegeven Webinars zijn opgenomen en staan onder de tab Webinars.

Introductiedag Nonduaal Biodynamisch (zaterdag) Opleiding 2024-2025, Lees meer pdf
Wanneer Introductiedag:

Introductiedag zaterdag 29 juni’24 (9u00-17u00)

♥ Aanmelden
graag, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Bijdrage introductiedag (terugkomdag): EUR 40 voor studenten (EUR 50 voor niet-studenten) en zelf potluck.

Inbegrepen is koffie/thee/water/snacks(/optie soep).
Docent: Nonduaal Biodynamisch Instituut, grondlegger, Gerald Westhoff en/of lesgevers/assistenten

Wanneer gratis introductie Webinar:

Introductie webinar Online woensdag 3 juli'24 (19:30-21:00) (zoom link).


Leslocatie Deinze: Shamballa, Centrum voor Bewustwording. Ten Bosse 78, 9800 Deinze (België).