Nonduaal Biodynamisch Instituut
Over de Opleiding

Inhoud van de Nonduaal Biodynamisch Seminars en Opleiding:

Onze intentie is om een geavanceerde en unieke opleiding aan te bieden op een (w)holistische, evenwichtige en geïntegreerde (belichaamde, energetische, emotionele, empathische en ervaringsgerichte) manier.

Aandacht wordt gegeven vanuit innerlijke Diepe Stilte.
Oriënterend op onderliggende Gezondheid.

• Weet jij twijfelloos hoe het voelt om totaal vrij te zijn?
Weet jij hoe het voelt om volledig ontspannen te zijn zonder angst, zonder stress of spanningen?

De Essentie:  Lichaamswerk voor de Ziel (Zielswerk voor het Lichaam)
                       Satsang op de (behandel)tafel – Satsang (in India) is de leer/onderzoeken wat ‘waar’ is.
Doelstelling:  Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment / daarna anderen er in kunnen begeleiden
Lesgever:      Gerald Westhoff (grondlegger van Nonduaal Biodynamisch) met tutors/assistenten.
Verkennen:    Leren & Weten, Oefenen & Ervaren

We zullen gaan kijken naar Directe Ervaring (lichaam - emotie - energie - gedachte) van:
            ♥ wat echt en waar is,
            ♥ het menselijk mysterie van het leven te zijn,
            ♥ om de illusie van "ik" te doorzien,
en het Nonduaal Biodynamisch dat hieraan ten grondslag ligt.

In Biodynamisch is één van de belangrijkste beginpunten de 'therapeut' uit de weg te halen.
Je dient daarvoor jezelf dus de vraag te stellen - wie is de therapeut? Wie ben ik?
Alleen door hier diep naar te kijken en te onderzoeken, komt er helderheid.

Als mensen zijn we hier om ons te verbinden, volledig te belichamen en een eenheid, heelheid en gezondheid te ervaren.

Vragen zullen worden onderzocht zoals:
- Wat is ontwaken of verlichting en hoe bereik je het?
- Wat is de aard van lijden en kan persoonlijk lijden eindigen?
- Wat is de oorsprong van gedachten, emoties, gevoelens en hoe gaan ze weg?

- Wat is de oorzaak van angst, afscheiding, verlangen, liefde en het zoeken naar verbinding?
- Wat is de functie van spanning en pijn in het lichaam en verandert dit in mindful aandachtigheid?

Houdt het 'zoeken' ooit op?

Intentie van de Opleiding:

♥ De inzet van de Opleiding is om een veilige, verzorgende en adequate leeromgeving te bieden (indien mogelijk in een setting met natuur).

♥ Waar een geïntegreerde verandering in perceptie naar Nonduaal bewust-Zijn en Zelf-realisatie kan ontstaan, met een diep begrip van
   Biodynamische natuurlijke processen en Zelf-empowerment.

♥ Het koesteren en aanmoedigen van een diepe verandering en zelf-ontwikkeling, die tot een levensveranderende educatieve ervaring leidt
   om uitmuntende Beoefenaars te creëren.

♥ De Opleiding is gelaagd en diepgaand om een alomvattend begrip te geven, terwijl de klassieke wortels van het nonduaal en craniosacraal
   werk en de technieken worden geëerbiedigd en de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied, gebaseerd op de natuurlijke
   (zelf)genezingsprincipes, worden toegepast.


De nadruk wordt gelegd op het doorzien van de vermeende beperkingen en restricties, zowel fysiek, emotioneel als psychologisch, met de ontwikkeling van palpatie-, perceptie- en facilitatie-vaardigheden die de beoefenaar in een stapsgewijs proces kan integreren om ze veilig te kunnen toepassen in een klinische context.

De Opleiding is zodanig opgezet dat de informatie en vaardigheden die in elk seminar worden opgedaan, worden verdiept en uitgebouwd tijdens de volgende seminars.
Elk Seminar inclusief bijbehorend webinar en terugkomdag, bestaat ongeveer voor één derde deel elk uit:
- craniosacraal/emotioneel lichaamswerk op tafel (geven en ontvangen) en oefensessies
- theorie, uitleg, zelf-studie, bespreken en informatie
- oefeningen, meditaties, feedback en (gesprek) uitwisseling
Vandaar is het ook aan te raden om indien mogelijk, de Opleiding in de voorgestelde volgorde van seminars te doorlopen zodat er steeds meer verdieping kan ontstaan.

Er zijn een aantal elementen in de Opleiding die een basis vormen voor een succesvolle praktijk:
contact- en facilitatie-vaardigheden van de beoefenaar, klinisch begrip, praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling.

Het doel van de Opleiding is om student-beoefenaars Nonduaal Biodynamisch te faciliteren in de toepassing van theorie en vaardigheden in de praktijk, om veilig en effectief mensen persoonlijk te begeleiden en te ondersteunen bij hun zelf-realisatie en zelf-empowerment, problemen, aandoeningen en ontwikkeling.

 VIDEO Impressie Seminar

Meer informatie over de Opleiding

Meer over de grondlegger, Gerald Westhoff